M e r h a b a 

 

 

 

                                                                            
                                     1969    Maslak , Istanbul       

                                     Baba   Zareh - ve oglu binici    Kaspar Bedeyan ,
                                                                    Öğretmen    Botho von Ziegner

 

 

 

                     richtig   reiten   reicht   !                    (  dogru at binicek yeter  )   

Binici ile at arasındaki uyum eğitimin hedefidir. Binicilikten zevk alınmasını sağlayan bu uyum, sportif başarının da önkoşuludur.
Bu nedenle, binicilik okulumda klasik anlamda sağlam bir temel eğitim verilmesine özellikle önem vermekteyim. 

Türkiye´den binici arkadaşların sıklıkla buraya geliyor olması da, düzgün bir temel eğitime duyulan ihtiyacın bir göstergesidir.
Ben de onlara bu konuda memnuniyetle yardımcı olmaya çalışmaktayım – tabii bunda Türkiye ile olan kişisel bağlarımın da etkisi var:

1966 – 1970   yılları arasında İstanbul´da yaşadım ve St. Georg Avusturya Lisesi´nde okudum.
Bu dönemde babam İstanbul´daki Binicilik Okulu´nun Süvari Yarışma Grubunun eğitiminden sorumluydu. Ben de okuldan sonraki
boş zamanlarımda Maslak´taki Binicilik Okulu´na giderek, atların eğitimine yardım ediyordum.                                                                                                                                                

gallery/türkei
gallery/türkeiflagge

Guten Tag 

Harmonie zwischen Reiter und Pferd ist das Ziel der Ausbildung.
Sie bringt Freude am Reiten und ist Voraussetzung für jede Leistung im Sport.

In meiner Reitschule lege ich daher besonderen Wert auf eine solide Grundausbildung nach der klassischen Lehre.
Wiederholte Besuche von Reiterfreunden aus der Türkei zeigen mir,
dass auch hier Bedarf an korrekter Grundausbildung besteht, und ich biete hierfür gern meine Hilfe an –
allein schon aus meiner persönlichen Verbindung zur Türkei:

Ich lebte von 1966 bis 1969 in Istanbul und besuchte das Österreichische St. Georgs Kolleg.
Zu dieser Zeit war  mein Vater Ausbildungsleiter an der türkischen Kavallerieschule ( Süvary Yarisma Grubu ) in Istanbul tätig.
Ich   verbrachte nach der Schule meine Freizeit im Reitstall Maslak, wo ich Pferde mit ausbilden durfte.

 

 Kontakt  :                           Tamara    ,   Istanbul        

                                                              amarate2008@hotmail.com